Курси підвищення кваліфікації

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та навчальні курси:

БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ


Енергоефективність та енергоаудит

Курс підвищення кваліфікації “Енергоефективність та енергоаудит” розрахований на навчання фахівців, розробників, виробників і експлуатантів, виробничі обов’язки яких пов’язані з обстеженнями та проведенням енергетичних аудитів.

Про курс   Подати заявку на курс


Технічний нагляд за будівництвом та безпечною експлуатацією будівель і інженерних споруд

Курс включає вивчення законодавчої та нормативної бази, організації та здійснення технічного нагляду за будівництвом, організації безпечної експлуатації будівель та інженерних споруд, проектно-кошторисної документації, охорона праці.

Про курс
Подати заявку на курс   Детальна інформаціяЯкість, стандартизація та сертифікація у будівництві

Курс включає вивчення основ нормування у будівництві, оцінки відповідності у будівництві, стандартизацію продукції, процесів, послуг у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів, системи управління якістю, основи метрології у будівництв.

Про курс
  Подати заявку на курс


Проектування та зведення будівель та споруд , основ і фундаментів для територій з підвищеною сейсмічністю та складними інженерно-геологічними умовами

Курс включає вивчення принципи проектування сейсмостійких будівель і споруд, методи розрахунків споруд з урахуванням реальних чинників, кам’яні будівлі та нормативні вимоги до їх об’ємно-планувальних і конструктивних рішень…

Про курс
    Подати заявку на курс


Обстеження, оцінювання технічного стану будівельних конструкцій

Курс включає вивчення основних положень з обстеження і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель, положень про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації…

Про курс
    Подати заявку на курс


Ультразвуковий метод контролю залізобетонних конструкцій

Курс включає вивчення нормативної документації і методик по контролю якості бетону, методи і засоби контролю в залежності від виду вибору, що перевіряється, та умов його експлуатації, УЗК якості бетону…

Про курс
    Подати заявку на курс


Кошторис у будівництві

Курс призначений для підготовки фахівців – кошторисників, на базі користувачів ПК, з використанням професійних методичних матеріалів, і з урахуванням державної законодавчої бази. Навчання проводиться на базі останньої версії програмного комплексу Інпроект – Випуск кошторисів. Програмний комплекс КП ІВК (Інпроект – Випуск кошторисів) розроблений для розрахунку вартості будівництва на всіх його стадіях:

  • Інвесторська документація (підсистема Кошторисні документи);
  • Тендерна документація та Договірна ціна (підсистема Договірна ціна);
  • Акти виконаних робіт (підсистема Підрядник).

Термін навчання – 72 акад. години. Режим занять – 4 акад. годин в день. Вартість навчання 1850 грн.

Про курс    Подати заявку на курс    ПрезентаціяОснови технічного регулювання у будівництві

Курс включає вивчення нормативно-правового забезпечення будівельної галузі , технічного регулювання у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів, сучасну систему стандартизації…

Про курс
    Подати заявку на курс

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВОПідвищення кваліфікації управителів багатоквартирних житлових будинків

Метою навчання за програмою підвищення кваліфікації управителів багатоквартирних житлових будинків є надання необхідних знань щодо діяльності управителів та виконання ними функцій з управління багатоквартирними житловими будинками, а також формування вмінь і навичок щодо застосування отриманих знань при організації безпосередньої діяльності управителя.

Про курс
    Подати заявку на курс


Підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Метою навчання за програмою підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь ОСББ є надання необхідних знань щодо статусу, повноважень та функцій ОСББ, компетенції його статутних органів, форм управління спільним майном співвласників, розпорядження коштами об’єднання, здійснення організаційної роботи в ОСББ, регулювання відносин з виробниками і виконавцями житлово-комунальних та інших послуг, а також формування вмінь і навичок щодо застосування положень нормативно- правових актів для забезпечення ефективної діяльності об’єднання.

Про курс
    Подати заявку на курс


Впровадження державно-приватного партнерства у комунальному господарстві

Курс включає вивчення формування умінь щодо розробки і втілення ефективних проектів в рамках державно-приватного партнерства із застосуванням сучасних засобів, методів і технологій у відповідності до чинних нормативно-правових документів, запровадження та використання у діяльності органів місцевого самоврядування принципів і механізмів державно-приватного партнерства.

Про курс
  Подати заявку на курс


Енергозбереження та енергоменеджмент у сфері житло-комунального господарства

Курс включає вивчення нормативно-правової бази з енергопостачання, енергозбереження і енергоменеджменту, основ ефективного енергозбереження та дієвого енергоменеджменту, формування умінь щодо розробки і втілення ефективних заходів з енергозбереження…

Про курс
  Подати заявку на курс

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯПідвищення кваліфікації інженерів-геодезистів

Курс розраховано на 74 академічних годин. Програма курсу розроблена відповідно до Вимог до професійних програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів.

Про курс   Подати заявку на курсПідвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників

Курс розраховано на 74 академічних годин. Програма курсу розроблена відповідно до Вимог до професійних програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Про курс   Подати заявку на курсПідготовка до сертифікації інженерів-геодезистів

3-денні курси з харчуванням. Програма курсу забезпечує повноцінну підготовку до складання кваліфікаційного іспиту.

Про курс  Подати заявку на курсПідготовка до сертифікації інженерів-землевпорядників

3-денні курси з харчуванням. Програма курсу забезпечує повноцінну підготовку до складання кваліфікаційного іспиту.

Про курс  Подати заявку на курсБазова підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Про курс  Подати заявку на курсПідвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

3-денні курси. Програма курсу розроблена відповідно до Вимог до професійних програм підвищення кваліфікації сертифікованих оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Про курс  Подати заявку на курс


КОМП’ЮТЕРНІ КУРСИ


Курси 3D studio MAX

Курси 3DS Max орієнтовані на бажаючих навчитись працювати в одній з найпоширеніших сучасних програм моделювання – 3D Studio Max.

Кількість занять – згідно програми. Вартість навчання 1600 грн.


Курси AutoCAD

Курс призначений для інженерів-конструкторів, проектувальників, дизайнерів, архітекторів, студентів, що бажають швидко розібратися в правилах і принципах побудови креслень різного типу за допомогою системи AutoCAD.

Кількість занять – згідно програми. Вартість навчання 1200 грн.


Курси Archicad

Програма ArchiCAD є основною програмою архітектурного проектування і використовується інженерами-будівельниками та архітекторами для створення будівельних проектів.

Кількість занять 20. Вартість навчання 2000 грн.


Тривалість курсів залежить від вибраної тематики.

 

Початок навчання на курсах –  з 1 вересня  поточного року по мірі наповнюваності груп.

 

Детальна інформація про курси підвищення кваліфікації – за телефоном:(044) 244-96-63, 275-20-56, Факс: 245-48-56.

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ в ІІНО КНУБА – це можливість отримати нові знання та практичні навики для підвищення свого професійного рівня.

 

До навчального процесу курсів залучаються професорсько-викладацький склад Київського національного університету будівництва і архітектури, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства земельних ресурсів України,науковці, провідні фахівці будівельної галузі.

По закінченню курсів підвищення кваліфікації слухачі одержують Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

По закінченню навчальних курсів слухачі одержують Сертифікат або Свідоцтво встановленого зразку.

 

Начання відбувається у сучасних комп’ютерних класах (див. фото)

Навчальні курси в ІІНО КНУБА – це реальна можливість

  •  розширити свій освітній простір
  •  отримати нові сучасні знання
  •  набути практичних умінь і навичок для підвищення професійного рівня

Набуття практичного досвіду – запорука професійного зростання!

Подати заявку на курс