Спеціальності

Галузь знань «АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО»

Спеціальності:

– «Архітектура та містобудування»
спеціалізація:

  • «Архітектура будівель та споруд»;
– «Будівництво та цивільна інженерія»
спеціалізації:

  • «Нормування, стандартизація та оцінка якості будівництва»;
  • «Теплогазопостачання і вентиляція»;
  • «Міське будівництво та господарство»;
  • «Міське будівництво та господарство (Охорона праці в будівництві)»;
  • «Промислове та цивільне будівництво»;
  • «Водопостачання та водовідведення».
– «Геодезія та землеустрій»
спеціалізації:

  • «Геодезія та геодезичні технології»;
  • «Землеустрій та кадастр»;
  • «Оцінка землі та нерухомого майна».

Галузь знань  «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

Спеціальність:

– «Менеджмент»
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Галузь знань  «ІФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Спеціальність:

– «Комп’ютерна інженерія»

Галузь знань  «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»

Спеціальність:

– «Економіка»