Вартість послуг та реквізити

Друк


1. Проведення та видача за результатами атестації посвідчення щодо вільного володіння державною мовою:

- за графіком атестаційних сесій ‑ 800,00 грн.;
- у разі бажання отримати посвідчення у день складання атестації - 900,00 грн.
- в індивідуальному порядку - 1300 грн.

2. Підтвердження документів: (з виготовлення посвідчення відшкодування витрат університету - 150,00 грн.)
Документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
• Документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
• Диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
• Диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”.

3. У разі втрати або пошкодження посвідчення видача дублікату - 150,00 грн. (відшкодування витрат університету).


Реквізити:

Навчальний заклад: 
Відокремлений структурний підрозділ «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»
03037 м. Київ, вул. Освіти, 4
245-48-56
Розрахунковий рахунок 31252239185739

Код ЄДРПОУ 38639433

МФО 820172

Банк УДКСУ у Солом’янському районі у м. Києві

Призначення платежу: за послугу з проведення атестації та видачі посвідчення щодо вільного володіння державною мовою. Обов’язково вказати П.І.Б. повністю.