Вимоги нових ДБН щодо інклюзивності будівель будуть враховані при підготовці будівельних кадрів та підвищенні їх кваліфікації - Дмитро Прусов

Друк

З 1 квітня 2019 року набрали чинності оновлені Державні будівельні норми щодо інклюзивності будівель – ДБН В.2.2-40:2018«Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Ми попросили завідувача кафедри будівництва та інформаційних технологій ІІНОТ КНУБА, доктора технічних наук, доцента, старшого наукового співробітника Дмитра ПРУСОВА поділитися своїми думками щодо важливості впровадження вказаної законодавчої ініціативи та розповісти про те, чи знайдуть місце вимоги нових ДБН при підготовці будівельних кадрів та підвищення їх кваліфікації за освітніми програмами "Промислове та цивільне будівництво" та "Міське будівництво і господарство".

"За новими нормами, всі будинки та споруди в Україні, а також необхідна інфраструктура повинні будуть обов’язково проектуватися з елементами доступності. Впровадження цього ДБН є вагомим кроком до створення реального безбар’єрного середовища в Україні і є однією із першочергових вимог у зв’язку з ратифікацією Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та Угоди про асоціацію з ЄС, - переконаний Дмитро Едуардович. - В нормах посилено обов’язковість влаштування елементів безбар’єрності, наведені всі їх необхідні технічні характеристики та конкретні наочні приклади такого впровадження. Зокрема, щодо проектування: пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з порушеннями опорно-рухового апарату.  Також нові норми стосуються тактильних та візуальних елементів доступності: тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, аудіопокажчиків для людей з порушеннями зору.  Крім того, передбачається дублювання важливої звукової інформації текстами, організація сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей з порушеннями слуху та інші важливі зміни".
 
Нагадаємо, державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення, тож є обов’язковими до виконання всіма архітекторами, проектувальниками та будівельниками.
 
"Для закладів освіти  – інклюзивність будівлі є однією з умов отримання ліцензії.  Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності, кожен заклад освіти має бути доступним для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У випадку наявності ліцензії, навчальні заклади повинні забезпечити доступність до 23.05.2021, - акцентує Дмитро Прусов. - З іншого боку,  вимоги нових ДБН знайдуть місце при підготовці будівельних кадрів та підвищення їх кваліфікації за освітніми програмами "Промислове та цивільне будівництво" та "Міське будівництво і господарство",  у всіх навчальних дисциплінах, що стосуються проектування, будівництва нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та переоснащення існуючих житлових та громадських будівель і споруд (у тому числі на функціонально-планувальні елементи будівель і споруд, їх земельні ділянки, вхідні вузли, комунікації, шляхи евакуації, приміщення (зони) проживання, обслуговування, робочі місця та місця для навчання, їх інформаційне та інженерне обладнання), а також на розумне пристосування таких житлових та громадських будівель і споруд шляхом здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та переоснащення з урахуванням потреб маломобільних груп населення".
incl