На кафедрі будівництва та інформаційних технологій 27 березня відбувся захист дипломного проекту

Друк

На кафедрі будівництва та інформаційних технологій 27 березня відбувся захист дипломного проекту за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Міське будівництво та господарство" за оствітнім рівнем "Спеціаліст".

Дипломанту було запропоновано тему: "Проект будівництва житловго комплексу по вулиці Академіка Заболотного, 15 у Голосіївському районі м. Києва". Керівник даного проекту - Погуца Тетяна Олексіївна, старший викладач кафедри.
Дипломант вдало зробив оцінку та проаналізував існуючий стан території. Провів відповідні інженерні розрахунки та розробив інженерно - планувальні рішення по розвитку, утриманню та експлуатації території.
За підсумками Держаної екзаменаційної комісії дипломант Мельник Сергій Олексійович на захисті дипломного проекту підтвердив високий рівень знань та вмінь нормативною, довідковою, технічною літературою, отримав оцінку "відмінно" та присвоєння кваліфікації "спеціаліст" за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізації "Міське будівництво та господарство".