Польська мова

Навчальний курс «Польська мова» (рівень А1, А2) є базовим для формування професійної компетенції спеціаліста, оскільки мова виступає одним з основних інструментів професійної діяльності сучасного фахівця.
Метою викладання навчального курсу є формування комунікативної компетенції слухачів, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професіональній сфері, практичне оволодіння основами польської граматики та лексикології, що забезпечують професійне спілкування на належному мовному рівні.

Термін навчання: (92 години, з них аудиторних 48) 2-3 академічні години на день на протязі 1 місяця
Вартість навчання: 2800 грн.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА