Відмінності навчання в рамках спеціальності «Публічне управління та адміністрування»!

Друк

Актуальність і перспективи розвитку спеціальності.

Сьогодні на ринку праці є гостра потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для розв’язання стратегічних проблем державної політики, надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Здатність країни демонструвати економічне зростання і досягати конкурентоспроможності на міжнародній арені залежить від ефективності публічного управління, що потребує реформування як державної служби, так і місцевого самоврядування.

Впровадження нових принципів державної служби, гармонізованих з європейськими принципами, є завданнями Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, і Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII.

Відповідно до цих завдань і перспектив розвитку спеціальності підготовка фахівців публічного управління та адміністрування в Відокремленому структурному підрозділу «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури» здійснюється з урахуванням пріоритетів реформи державного управління, а саме:

Відмінності навчання в рамках спеціальності «Публічне управління та адміністрування»: 

 Навички, які отримує випускник:

Сфери працевлаштування випускників програми. 

Випускники освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» працюють у: