ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІІНО КНУБА У 2021 РОЦІ

Друк

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ОС «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» при вступі на ІІ (ІІІ) курс зі скороченим терміном навчання

1.1 Спеціальність 022 «Дизайн»  ОП «Дизайн»

1.2 Спеціальність 051 «Економіка»  ОП «Економіка»

1.3 Спеціальність 073 «Менеджмент»  ОП «Менеджмент»

1.4 Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1.5 Спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія»  ОП «Комп’ютерні системи і мережі»

1.6 Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»  ОП «Архітектура будівель та споруд».

1.7 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Міське будівництво та господарство»

1.8 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

1.9 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Промислове і цивільне будівництво»

1.10 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Водопостачання та водовідведення»

1.11 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Теплогазопостачання і вентиляція»

1.12 Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»  ОП «Геодезія та землеустрій»

Програми фахових вступних випробувань на здобуття ОС «магістр»

2.1 Спеціальність 051 «Економіка»- ОП «Економіка»

2.2 Спеціальність 073 «Менеджмент»   ОП «Менеджмент»

2.3 Спеціальність 073 «Менеджмент»  ОП «Менеджмент в галузі охорони здоров’я»

2.4 Спеціальність 073 «Менеджмент»  ОП «Менеджмент в освітній діяльності»

2.5 Спеціальність 073 «Менеджмент»  ОП «Менеджмент в галузі будівництва»

2.6 Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»  ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2.7 Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»  ОП «Архітектура будівель та споруд».

2.8 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Міське будівництво та господарство»

2.9 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

2.10 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Промислове і цивільне будівництво»

2.11 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Організація та економіка будівництва»

2.12 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Водопостачання та водовідведення»

2.13 Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  ОП «Теплогазопостачання і вентиляція»

2.14 Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»  ОП «Землеустрій та кадастр»

2.15 Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»  ОП «Інженерна геодезія»

Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

3. Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр»