ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП «ІІНО КНУБА» В 2022 РОЦІ

Друк
  1. Правила прийому у ВСП «ІІНО КНУБА» в 2022 році
  2. Додаток 1 «Перелік освітніх рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни здобуття освіти»
  3. Додаток 2 «Освітній ступінь бакалавр (з нормативним терміном навчання (на 2-3 курс)) денної та заочної (вечірньої) форми здобуття освіти»
  4. Додаток 3 «Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра за спорідненою (неспорідненою) спеціальністю»
  5. Додаток 4 «Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти»
  6. Додаток 5 «Таблиця переведення середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200»
  7. Додаток 6 «Таблиця відповідності середнього бала диплома ступеня «бакалавр» (окр «спеціаліст»), обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 100-бальної шкали»
  8. Додаток 7 «Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України»