Діяльність

Друк

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
відокремленого структурного підрозділу
 
"Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"